Tehtud tööd

2020 aasta kevadel ületas OÜ Geotehnika Inseneribürool G.I.B teostatud tööde numeratsioon 3000 piiri.

Viimastel aastatel oleme keskendunud geoloogiliste, hüdrogeoloogiliste ja geotehniliste uuringutele alljärgnevates valdkondades:

  • Teede sh sildade, viaduktide ja tunnelite jaoks vajalikud pinnase uuringud
  • Hoonete ja rajatisete projekteerimiseks vajalikud uuringud
  • Tehnovõrkude (vesi, kanalisatsioon, gaas, elekter side jne) projekteerimiseks vajalikud uuringud
  • Samuti oleme pakkunud puurimis ja proovivõtuteenuseid maardlate- ja reostusuuringute raames.

Näitena mõned viimased suuremad uuringud:

Geotehnilised uuringud Keila jõe reoveekogumisala veemajandusprojekt: ÜVK torustike projekteerimine ja ehitus Metsanurme, Kasemetsa ja Üksnurme piirkonnas 2019 aastal (sh puuriti 51 kuni 5m sügavust puurauku).

Geotehnilised uuringud Mnt nr 19103 Audru-Lavassaare-Vahenurme km 12,779 – 21,574 (sh puuriti 23 kuni 7m sügavust puurauku ja võeti 36 pinnaseproovi).

Geotehnilised uuringud Mnt nr 2 Tallinn – Tartu – Võru – Luhamaa Kose-Võõbu katselõigul 2019 aastal (sh puuriti 10 kuni 5,9m sügavust puurauku ja võeti 60 laboriproovi).

Viljandi haigla geotehniline uuring 2020 aastal (sh puuriti 10 kuni 9m sügavust puurauku ja 6 löökpenetratsioonikatset 13,2m sügavuseni).

Paide Riigigümnaasiumi geotehniline uuring 2020 aastal (sh puuriti 9 kuni 9,3m sügavust puurauku ja 6 löökpenetratsioonikatset 9,4m sügavuseni).