Seire ja järelevalve

Seire ja järelevalve

  • Geotehniline seire
  • Nõlvade ja kaldapealsete stabiilsuse seire
  • Paigutuste seire
  • Keskkonna reostuse seire
  • Geotehniliste tööde järelevalve, kvaliteedi kontroll