Projekteerimine

Geotehniline projekteerime

  • Hüdrogeoloogiliste seirekaevude projekteerimine
  • Mahuarvutused
  • Pinnaste parendamine
  • Prügilate sulgemine ja keskkonnaseire projekteerimine
  • Geotehnilise seire kavandamine