Välikatsed

  • Tigupuurimine
  • Südamikpuurimine
  • Löökpenetratsioon, käsilöökpenetratsioon
  • Keerdpenetratsioon
  • Tiivikkatse nihketugevuse määramiseks